Haptonomie

Haptonomie betekent: leer van de tast, leer van het gevoel in de ruimste zin van het woord. We voelen op zoveel verschillende manieren welke we allemaal gebruiken om te leven. Als baby, ook als het kind nog niet geboren is, maken we al gebruik van onze tastzin. Het is ons belangrijkste zintuig waaruit de andere zintuigen zich ontwikkelen. Al onze zintuigen zijn gebaseerd op voelen. De trillingen in het geluid voelen we met onze oren en noemen het geluid. En zo werkt het bij alle zintuigen, de verschillende receptoren werken alleen net iets anders. Dit alles is echter maar een onderdeel van ons gevoel. Onze emoties, onze liefde, onze pijn en angst, boosheid en verdriet, net als de vreugde, horen bij ons gevoel in de ruimste zin.

Als je hier meer over wilt weten, kan je in heel veel boeken het één en ander lezen. De grondlegger van de haptonomie, Frans Veldman, heeft een groot wetenschappelijk boek geschreven. Daarnaast zijn er verschillende boeken vanuit een meer persoonlijke invalshoek.

Ik gebruik voor de behandeling verschillende basisfenomenen. Om je enig idee te geven wat jij kan verwachten van een haptonomische behandeling, start ik na de intake met een kennismakingsserie van 4 behandelingen. Naar aanleiding van jouw vragen en mijn inzichten na de intake maken we afspraken voor die komende 4 keer, waarna je een bewustere keus kan maken om de behandeling voort te zetten. In goed overleg maken we dan samen een plan voor het vervolg.

In mijn behandeling maak ik gebruik van meerdere therapievormen.

Een van de belangrijkste waarden van de haptonomische behandeling is het kijken naar de mens als een geheel. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden, in ons lichaam maar ook in onze geest en in ons gemoed. De verbondenheid van lichaam, ziel en geest.

Het geheel van de behandeling kan je ook zien als een ont-moeting waarin we samen kijken wat er voor jou gebeuren kan, wat er voor jou nodig is. Jij staat centraal. Het is een ontmoeting met jezelf.
Onze nederlandse taal is
zo prachtig met de woorden:

Taal groeit, welt op, uit het gevoelde weten
Aanraken en geraakt zijn;
in contact verbonden zijn met elkaar;
het geroerd zijn en het ontroerd zijn;
het met elkaar delen en weet hebben van de ander;
gekend zijn.
Er mogen zijn!